Ohranitev okolja

Za ohranitev zdravega in čistega okolje je bistveno zmanjšanje odpadkov. Predvsem, da pridelamo čim manj odpadkov.
Nekaterim so začetki težki, vendar je pomembno, da kolektivno pristopimo k reševanju te problematike.